رويدادهاي آينده       [ آرشيو ماهانه ]      
   
نشست ویژه اساتید و دانشجویان

سه شنبه 17 اسفند ساعت 16:30 تا 19 - سالن روزبه دانشکده علوم انسانی  (16-12-1395)  


اعلام برنامه زمانبندی

دانشگاه زنجان میزبان بیست و دومین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو  (9-12-1395)  


22مین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو

دانشگاه زنجان میزبان بیست و دومین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو  (4-11-1395)