رويدادهاي آينده       [ آرشيو ماهانه ]      
   
کارگاه آموزشی بین المللی دو روزه- 30 دی و 1 بهمن 1396

آماده سازی نمونه های زمین شناسی و معدنی در مطالعات میکروسکوپی   (27-10-1396)  


کارگاه آموزش ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک

چهارشنبه و پنجشنبه 19 و 20 بهمن 1396   (26-10-1396)  


کارگاه آموزشی بین المللی دور روزه

آماده سازی نمونه های زمین شناسی و معدنی در مطالعات میکروسکوپی 30 دیماه و 1 بهمن ماه برگزار میگردد  (23-10-1396)  


دفاعيه پايان نامه هاي دانشجويي       [ آرشيو ماهانه ]      
   
جلسه دفاع دکتری شیمی آلی- دانشکده علوم

باعنوان تهیه نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده.... چهارشنبه 11/11/96 ساعت 14 سالن سمینار دانشکده علوم  (1-11-1396)  


جلسه دفاع از پايان نامه گروه آمار- دانشکده علوم

باعنـوان آزمون ایستایی داده‎‌های فضایی- زمانی یکشنبه 8/11/96 ساعت 10:30 سالن سمینار شیمی   (1-11-1396)  


جلسه دفاع دکتری شیمی معدنی- دانشکده علوم

شنبه 30 دی 1396 ساعت 13 سالن سمینار دانشکده علوم   (27-10-1396)