رويدادهاي آينده       [ آرشيو ماهانه ]      
   
دانشگاه زنجان میزبان نخستین سمینارایلخانی پژوهان ایران

نخستین سمینار ایلخانی پژوهان ایران به میزبانی دانشگاه زنجان برگزار میشود  (27-4-1396)  


پنجمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن

21-22 تیر ماه 1396 - دانشگاه زنجان (به مناسبت 25 مین سال تاسیس گروه ریاضی)  (20-4-1396)  


سومین جلسه شبکه سازی رصدخانه های فعال اپتیکی ایران

با حضور کارشناسان سازمان فضایی ایران  (12-4-1396)  


دفاعيه پايان نامه هاي دانشجويي       [ آرشيو ماهانه ]      
   
جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک- دانشکده علوم

باعنوان کنترل همدوس پتانسیل‌های نوری در سامانه‌های اتمی و اتم‌های فرا سرد  (29-5-1396)