رويدادهاي آينده       [ آرشيو ماهانه ]      
   
دانشگاه زنجان میزبان دومین سمینار شیمی کاربردی ایران

دانشگاه زنجان میزبان دومین سمینار شیمی کاربردی ایران در شهریور ماه 1396  (2-3-1396)  


کارگاه آموزشی رویت هلال ماه مبارک رمضان

سه شنبه 96/3/2 ساعت 8:30 الی 12:30 کلاس 6 فیزیک   (27-2-1396)  


سمینارهای فیزیک - دکتر سمیر کاشانیان

سه شنبه 26 اردیبهشت 96 ساعت 12:00 کلاس 8 فیزیک   (24-2-1396)